Construcţie Fabrică de pâine și patiserie cu anexe funcționale, oraşul Brăila, judeţul Brăila

Construire fabrică de pâine și patiserie cu anexe funcționale (silozuri făină, gospodărie apă, pod basculă, drumuri și platforme în incintă, împrejmuire, cabină poartă, decantor hidrocarburi, rețele în incintă pentru apă, energie electrică, gaze, canalizare, branșamente la rețelele de utilități stradale, racordare la carosabilul străzii Baldovinești) în orașul Brăila.

Suprafața construită desfășurată: 3896,80 mp

Regim de înălțime: P +supantă+ 1E