Despre Noi


Lucrari RSC         
Fondată în anul 1993, ROM SERVICE CONSTRUCT are ca obiect principal de activitate: construcţii civile (administrative, locuinţe, etc.), industriale şi inginereşti.

De la înfiinţare şi până în prezent, ROM SERVICE CONSTRUCT a dus la îndeplinire, în calitate de antreprenor general, un număr de peste 30 de proiecte din obiectul său de activitate, realizând o cifră de afaceri ce depăşeşte 3.500.000 euro. Cele peste 30 de proiecte au fost implementate integral, cuprinzând toate categoriile de lucrări, acestea fiind gestionate de manageri proprii cu experienţă în domeniile în care proiectele au avut aplicabilitate, respectiv: construcţii de locuinţe, lucrări de drumuri, alimentări cu apă, reparaţii poduri, consolidări şi modernizări de clădiri.

Structura organizatorică a societăţii este formată din 70 de angajaţi permanenţi şi dispune de personal de specialitate cu vastă experienţă în domeniu, capabil să execute lucrări de complexitate, format din ingineri specialişti şi echipe de muncitori calificaţi.
 


 Strategia actuală și de viitor a ROM SERVICE CONSTRUCT are următoarele componente strategice: 

   1. Realizarea lucrărilor și serviciilor la cele mai înalte standarde de calitate în conformitate cu cerințele clienților și timp de răspuns rapid;
   2. Realizarea într-un sistem integrat de management prin proiecte a construcțiilor civile și industriale;
   3. Realizarea construcțiilor civile și industriale în conformitate cu cerințele europene;
   4. Poziționarea ROM SERVICE CONSTRUCT în topul firmelor de construcții – întreprinderi mici și mijlocii;
   5. Utilizarea de sisteme informatice avansate și materiale inteligente adaptate pentru construcții civile și industriale la parametri moderni;
   6. Utilizarea procedurilor de responsabilitate socială corporatistă pentru angajații și partenerii societăţii.
ROM SERVICE CONSTRUCT îşi desfăşoară activitatea conform unui sistem de management integrat, de asigurare a calităţii lucrărilor, de protecţie a mediului înconjurător şi de asigurare a sănătăţii şi securităţii în muncă (ocupaţionale) elaborat conform ISO 9001:2000, respectiv ISO 14001 şi OHSAS 18001, certificat de SRAC.
Începând din noiembrie 2012, ROM SERVICE CONSTRUCT deţine certificat de înregistrare a mărcii eliberat de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.Certificate SRAC